ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2002
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (2003)
MDM - Memorials are frozen (Ευρωπαϊκό) (2003)
Ισότητα δύο φύλων (ΚΕΘΙ) (2003)

Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες (Υπ.Παιδείας Ισπανίας) (2003)

Γλωσσική στήριξη αλλοδαπών (ΚΕΔΑ) (2003)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (2004)
UNESCO "Η αρχαία αγορά ως σύμβολο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς" (2003-2004 & 2004-2005)
Ανταλλαγή σχολείων με Γαλλία (ΥΠΕΠΘ Γαλλίας) (2005)
ΣΕΠ - Προοθώντας την ισότητα (2005 - 2006)
Ισότητα δύο φύλων (ΚΕΘΙ) (2006)
ΣΕΠ - Καλιρρόη (ΥΠΕΠΘ) (2006)
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (2005-2006-2007)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2008-2009)

εικ1, εικ2,εικ3, εικ4, εικ5, εικ6, εικ7, εικ8, εικ9, εικ10

εικ11, εικ12, εικ13